Únor 2010

OTAKAR VÁVRA 99

28. února 2010 v 11:37 | Otavínka |  biografie + výročí

Dnes slaví 99. narozeniny nestor filmové tvorby

Otakar VÁVRA.


Jeho filmy na motivy děl Františka Hrubína (1910-1971) jsem

viděla všechny, některé několikrát. Byly to zejména filmy:

Srpnová neděle, Zlatá reneta a Romance pro křídlovku. Vždy

jsem přemýšla o tom, proč právě dílo oblíbeného básníka se stalo

opakovanými náměty k tvorbě nádherných filmů. Je docela možné,

že se oba umělci osobně znali, protože vlastně byli vrstevníci.

prof. Otakar Vávra


SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME ! ! !


ROMAN DRAGOUN- ZDROJ - KRONIKÁŘ

28. února 2010 v 6:00 | Otavínka |  hudba
S

JMÉNO ROMAN

28. února 2010 v 5:00 | Otavínka |  víte, že ...?

Všichni tři jsou spjati s milovaným městem Písek.

František Roman DRAGOUN , akademický malíř (1916-2005)

jeho syn Roman DRAGOUN (1956) hudebník, zpěvák a skladatel - slavný nositel jména Roman z Písku

Roman DUB (1970), ředitel Městské knihovny v Písku

Jubilující pány a oslavence prosím, aby si vybrali,

který den zasvětí oslavě.

Poslechněte si nádherné písně, které složil Roman

Dragoun na texty svého táty a to skladby ZDROJ a

KRONIKÁŘ.


Za života Mistra F. R. Dragouna vím, že k tomuto datu se vždy upínal a byl pro něj

velmi důležitý. Zda ho slavil či nikoli nevím, ale vždy jsem mu telefonicky gratulovala.

SVATÝ ROMAN - 28. 2.

28. února 2010 v 4:00 | Otavínka |  víte, že ...?
V církevním kalendáři slaví dnes Roman a Lupicius.
Oba dva byli opaty a narodili se ve 4. století ve Francii. Založili spolu klášter Condat v Burgundsku. Napřed byl opatem Roman a po jeho smrti 28. 2. roku 463, převzal vedení opatství Lupicius. Ten zemřel kolem roku 480. Romanovy ostatky jsou dodnes uloženy ve farním kostele v St-Romain-de-Roche. Oba světci jsou znázorňováni na mnoha obrazech, Roman jako mnich se zvonečkem, košíkem chleba a s řetězem kolem těla, Lupicius je představován jako opat.

Data svátků s jménem ROMAN jsou různá:

Roman Adame, 21. května,
Roman Archutowski (blahoslavený), 18. dubna

Roman Aybara (blahoslavený), 8. září
Roman Lysko (blahoslavený), 14. října

Roman Matsuoka Miota (blahoslavený), 27. listopadu
Roman Melodus, 1. října

Roman Sitko (blahoslavený), 12. října
Roman Touceda Fernández (blahoslavený), 30. listopadu

Roman, biskup, 23. října
Roman, biskup, 6. října

Roman, jáhen, 18. listopadu
Roman, kněz, 24. listopadu

Roman, mučedník, 9. srpna

Roman, opat, 28. února

Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.JOSEF DASTICH

27. února 2010 v 8:20 | Otavínka |  biografie + výročí

Před 175 lety - dne 27. února 1835 se v Čimelicích

narodil Josef DASTICH, český filozof.

V letech 1848-1855 studoval gymnázium

v Písku.

Jeho největší zásluhou je, že přinesl

evropské myšlení do Čech a přispěl k

vytvoření českého názvosloví.


Zemřel 21. března 1870 v Praze.


JAN EVANGELISTA CHADT - ŠEVĚTÍNSKÝ

26. února 2010 v 9:56 | Otavínka |  biografie + výročí
Před 150 lety - dne 26. února 1860 se v Kubové Huti narodil
Jan Evangelista CHADT - ŠEVĚTÍNSKÝ, český lesník, historik lesa a vysokoškolský docent lesnické fakulty v Praze.

Narodil se na úpatí Boubína, studoval v Ševětíně (odkud si vzal literární přídomek) a v Albrechticích u Týna nad Vltavou. Absolvoval reálné gymnázium a lesnické hospodářské učiliště v Písku.
Po státních zkouškách pracoval jako lesník u hlubockých Schwarzenberků. Později působil na panství Vimperk, na šumavském Brezníku, v Třeboni. V roce 1897 jmenován revírníkem na šumavském polesí Rokytka a v r. 1902 byl přeložen na lounské polesí. V roce 1920 mu lesnické fakulty v Brně a v Praze nabídly docenturu. Nabídku přijal v Praze, kde posléze přednášel dějiny lesů a myslivosti. Napsal mnoho zajímavých knih. Mj. je autorem knihy " Dějiny lesů a lesnictví (1913, Písek).

V roce 1899 vytvořil první Seznam památných a chráněných stromů.


Zemřel 15. března 1925 v Praze.

Vysoká škola zemědělská v Brně postavila Chadtovi pomník v tzv. Lesnickém Slavíně v Křtinách na Blanensku.
Smrk J. E. Chadta v Lysické oboře byl vyhlášen památným 27. 5. 2004.

(viz. Wikipedia.cz)

NENECHTE SI UJÍT !

26. února 2010 v 8:46 | Otavínka |  fotografie

Včera před půl nocí jsem si mejlovala s manažerkou Hotelu ART Hedvikou Přibylovou.

Psala jsem jí jak se těším koncem března 2010 do Písku a taky na to, že si zajdu do restaurace hotelu na oběd. Prý tam dobře vaří.

Už jste to vyzkoušeli ?


POZDRAV Z JARNÍCH PRÁZDNIN

26. února 2010 v 6:00 | Otavínka |  fotografie

Ahojky doma !

Trénuji na závody a už mi to jde. Ještě, že trochu sněhu tady zůstalo.

Zdraví Adam


TO JE TVOJE DCERA ?

25. února 2010 v 22:42 | Otavínka |  fotografie
Dneska mi volal přítel a ptal se,
jak jsme doma oslavili
jubileum dcery.
Krásná dcera by to byla, ale není. Je to jen shoda náhod. Ale mám jí ráda.

Jubileum - ano má čtyřicet a vůbec na ně nevypadá. Ale je rozená ve znamení
VODNÁŘ a tak možná proto jí tolik fandím.
Nejsme ani nějak příbuzní, ale to nevadí.

Víte jak se jmenuje ?


PŘEDJAŘÍ

25. února 2010 v 22:10 | Otavínka |  poezie

Zima se v potu koupá

vesna ji na frak dává

Kdo v květy v zimě doufá

právě se plní - sláva.

(Petr Šafránek : Krajina kvetoucí v duši. Poznání 2002)

SVATÝ MATĚJ ZIMU TRATÍ ...

24. února 2010 v 13:23 | Otavínka |  víte, že ...?

I když dnes připadá podle katolického kalendáře

na 24. únor svátek sv. Modesta, podle občanského

kalendáře slaví v tento den svátek Matějové.


Apoštol Matěj byl učedníkem Ježíše Krista a po Jidášově zradě byl
losem vybrán mezi dvanáct apoštolů. Stal se misionářem v Etiopii,
což se mu stalo osudné, neboť byl tamějšími pohany kamenován
a nakonec zabit sekerou.


Proto k jeho atributům patří nejčastěji sekera, kameny,

halapartna a kopí.

Kolem jeho tradičního svátku vznikla řada tradic, z nichž k neznámějším patřily a patří tzv.

MATĚJSKÉ POUTĚ.

Jeho svátek byl též předzvěstí blížícího se jara.

*******************************************

Na svatého Matěje šelma sedlák, který neseje.

Na svatého Matěje do závěje naleje.

Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.


TŘINÁCTÝ FEJETON O ZDEŇKU JANÍKOVI

24. února 2010 v 6:30 | Otavínka |  biografie + výročí

Koncem roku 2009 vyšla v olomouckém nakladatelství J.Vacl
zajímavá kniha 51 fejetonů o spisovatelích " Morava a Slezsko literární", kterou napsal Doc. PhDr. František Všetička, CSc.

Třináctý fejeton je věnován Zdeňku Janíkovi. Je zde taky jeho
fotoportrét a ve fotografické příloze další fotografie.
V prvním fejetonu o Františku O.Bablerovi a ve třináctém je také několik
řádek o píseckém akademickém malíři Františku R. Dragounovi.


Souhrou náhod se oba - Zdeněk Janík a František Roman Dragoun sešli v klubovně písecké knihovny dne 9. 6. 2000 na presentaci
bibliofilie
Vracím se k tobě chlapeckou lodí. Básník a ilustrátor, oba
vzácní lidé s krásným vztahem k městu Písek.
(Autoportrét F.R. Dragouna objektivem zvěčnil Pavel Holba.)

FLAŠINET

23. února 2010 v 12:45 | Otavínka |  fejetony + úvahy

"Jako kluk jsem znal v Písku flašinetáře tři. Jeden
stával u Budějovické kapličky, druhý na Malém
náměstí a třetí na Pražské. Vím, že se mi tenkrát
hrozně líbilo, jak točili klikou, děkovali za peníze,
házené do klobouku, a svolávali požehnání na své
milodárce. Odvrácenou tvář této nuzné existence
jsem tehdy ovšem neznal. Má klukovská fantazie
si z nich brala něco jiného…"

(Z mikrofejetonu Flašinet In: Janík, Z.: Hladce a

obrace. Praha ARSCI 2005. S. 28)

JMENINY MÁ PETR

22. února 2010 v 13:38 | Otavínka |  víte, že ...?
Jméno Petr má v České republice 271 205 obyvatel.

Data jmenin jsou různá:

Někteří slaví svátek 22. února (Petr)

jiní 29. června (Petr a Pavel)

nebo 19. května (Petr Celestýn)21. února (Petr Daminán)

28. dubna (Petr Chanel)

30. července (Petr Chrysolog)

9. září (Petr Claver)

21. prosince ( Petr Kanisius)
Všem známým s tímto jménem srdečně BLAHOPŘEJI !!!


JUBILEUM JIŘÍHO PILKY

20. února 2010 v 10:06 | Otavínka |  biografie + výročí

PhDr. Jiří PILKA se narodil 20. února 1930 v Praze.

Dětství a mládí prožil v Písku. O svém vztahu řekl:

"Písek byl městem mého mládí, škol, snů, lásek, bolestí i radostí, zažil jsem v něm dobu svobody i válku, zklamání i naděje, zisky i ztráty lidí a také ideálů."


Maturoval na reálném gymnáziu v Písku v roce 1949, přičemž se zároveň učil hře na klavír a čtyři roky na housle v místní hudební škole. Hudební vědu a historii studoval na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze (1949-56; diplomní práce Otázky filmové hudby - Filmová hudba Jiřího Srnky). Studium bylo dvakráte přerušeno: 1950-51 pro nemoc, 1952-53 byl obviněn a vězněn za "spiknutí proti republice" (jednalo se o ilegální skauting); návrat do školy mu byl umožněn amnestií v roce 1953. Po ukončení studia pracoval jako archivář a faktor v archivu Českého hudebního fondu (1957-63) a pak jako dramaturg hudebního vysílání Čs. televize (1963-72; 1969 byl šest měsíců šéfredaktorem vysílání).
V době normalizace byl z televize z politických důvodů propuštěn a našel posléze zaměstnání jako dramaturg u Východočeského státního komorního orchestru v Pardubicích, kde spolupracoval se šéfdirigentem Liborem Peškem (1973-76). Pak působil v Praze ve funkci odborného pracovníka hudebního oddělení Divadelního ústavu (1977-89, 1986-89 vedoucí oddělení). Na krátkou dobu se vrátil do Čs. televize jako šéfredaktor hudebního vysílání (1990-91), pak byl ředitelem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK (1991-92) a ve dvou etapách ředitelem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha (1992-96 a 2000). V letech 1996-2001 působil jako externí pedagog Vyšší střední odborné soukromé školy filmové v Písku (filmová a televizní hudební praxe).Na svém kontě má několik desítek knih, dokáže zajímavě vyprávět a jsem moc ráda, že mi bylo osobně dopřáno se s ním osobně setkat. Můj bratr Milan Petřík o něm vždycky obdivně mluvil, protože se znali ze skautu. Proto byl v naší rodině Jiří Pilka odjakživa velký pojem.
Srdečně gratulujeme !!!

KONEČNĚ OSVOBOZENI ! ! !

19. února 2010 v 15:03 | Otavínka |  fejetony + úvahy

Po více než měsíci jsme dneska mohli

odejít do obchodu i přejít silnici k taxíku.

Sníh zčernal a pomalu mizí. Paradoxně

nám pomohla Matka Příroda.

Radnice i Technické služby se na nás vykašlaly,
ale to je skutečnost, s kterou se nutno smířit.
Dlouho jsem nechápala aforismus Václava Laciny

"Sídliště jsou nemanželské děti měst."

Dnes už vím, co to obnáší, letošní rok se to plně projevilo.

Cestou na poštu jsme potkali dvě paní,

které taky dlouho nikde nechodily.

Tu jednu známe od vidění a tak byla

taky ohromně šťastná, že se konečně

dostala z ledového krunýře ven.Do kalendáře jsme napsali
datum 19. února 2010.

NEZAPOMEŇTE SE PODÍVAT

19. února 2010 v 11:15 | Otavínka |  biografie + výročí

Zítra oslaví 80. narozeniny PhDr. Jiří PILKA.
V Evropanském diáři 2010 je na straně 20
na sobotu 20. 2. uveden citát

" HUDBA UMÍ PŘINÉST ÚLEVU..."


Podívejte se taky na datum 1.10.2009, kde
je název Hudba se definovat nedá...

Dne 15. srpna 2009 je upoutávka

na jubilantovu ROZCUCHANOU KNIHU


a

6. září 2009 pozvánka na akci
v Městské knihovně Písek,
kde PhDr. Jiří Pilka prezentoval
novou knihu.


Ráda si taky čtu knihu vydanou v roce 1972

v Odeonu " SONÁTA O HUDBĚ".


JARNÍ PRÁZDNINY V BESKYDECH

18. února 2010 v 16:04 | Otavínka |  fejetony + úvahy
Milí doma, tak jsme konečně dojeli do chaty v Beskydech. Sněhu hodně i sluníčka. Jáchym s mamkou lyžujou dopoledne i odpoledne a já jezdím na prkně. Sluníčko svítí a je docela teplo. Je tady hodně děcek
a tak máme o zábavu postaráno. Výborně tady vaří !
Petrunce už to prkýnko přirostlo k nohám a je to lepší jak U Hluboček.
Večer býváme tak unavení, že chodíme brzo spát. Jáša si přivezl nějaké hry a já chodím do jídelny na scrable. Musím něco natrénovat, abych konečně otěcka někdy porazila. Škoda, že ten čas, tak rychle letí. Včera jsme taky prarodičům odeslali smsky, aby věděli, že jsme v pořádku.
Čauky dole doma - budeme mít na co vzpomínat.
Taky jsme si postavili před chatou sněhuláka.
Ano, děti byly na Chatě sv. Josefa v Beskydech.

POPELEČNÍ STŘEDA

17. února 2010 v 11:45 | Otavínka |  víte, že ...?

17. února 2010 je prvním dnem postní doby. Toto datum

připadá na čtyřicátý den před Velikonocemi.

Název středy "p o p e l e č n í " pochází ze zvyku pálení

kočiček z Květné neděle roku 2009. Získaný popel se užívá

při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící znamenáni

na čele popelem, což má symbolizovat pokání před Bohem.


Při půstu se nejí maso, ryby, vejce a mléčné produkty.


LJUBA HERMANOVÁ

16. února 2010 v 10:02 | Otavínka |  biografie + výročí

Uvidím-li v kalendáři 16. 2. jméno Ljuba, vzpomenu si na Ljubu Hermanovou,
českou herečku, muzikálovou a operetní zpěvačku a šansoniérku.
Narodila se 23. dubna 1913 v Neratovicích a zemřela 21. května 1996
v Praze. V polovině 80. let jsem na ní mívala to štěstí, že když jsem byla
v Praze na kávičce v Pařížské kavárně, tak tam většinou přišla i Ljuba.
Tenkrát chodila v kožené upjaté kombinéze a nikdo by jí ty roky nehádal.
Bylo o ní známo, že dokázala na jevišti udělat i provaz, přemet a pod.

Taky říkávala: " Radost z pohybu...no dobře! Je to ale dřina a chce to
silnou vůli. Pak se stane z toho návyk, jako když máte hlad a najíte se
dobrého jídla."