Září 2008

SETKÁNÍ PO 45 LETECH

9. září 2008 v 6:42 | Otavínka |  fejetony + úvahy
Pozvánka na setkání spolužáků po 45 letech od maturity je uvozena slovy " V těchto místech tu zůstalo rozestláno mé dětství a první ráno a spí tu dnes neprobuzeny mé první malé dětské sny..."

Prý to bylo krásné. Obě třídy se sešly U Putimské brány 6. září 2008 a odtud se přesunuly na Ostrov.
Sjezd po 45 letech

Na všechny jsem vzpomínala z Moravy a na fotkách z let 1962-3 jsem si připomínala jména svých spolužáků.
Dnes- 9.9.v 9. 09 nastupuji na hospitalizaci do FN Olomouc.

Jak říká ve své básni " Návrat" Josef Brukner " Všechno tu ještě je i není jak bylo nebylo, poznáváme tě po kamení, dávná písecká idylo; jsi vlastně jako pomník, který byl tesán..."

VEČERNICE

9. září 2008 v 6:19 | Otavínka |  poezie
Večer co večer přijíždí na čápu
nahá a bosá
Sedne si ke mně do jamky mlčení
a pijem spolu
z jednoho měsíce
děravé sny

(Zdeněk Janík : Večernice. In: Vracím se k tobě chlapeckou lodí. Písek 2000)

AŽ PůJDU ODSUD

6. září 2008 v 18:18 | Otavínka |  poezie

Až půjdu odsud

co si vzít s sebou na cestu ?
Víru že přejdu most
z jednoho břehu na druhý
Naději že se mi dostane
z milosti boží odpuštění
Lásku co nezná smrt
nechám vám tady na zemi
abyste věděli
že jsem vás nepřestal
nikdy mít rád

(Zdeněk Janík)
 Ilustrační foto: Jana Syrová

TOMÁŠ ŠOBR

2. září 2008 v 18:19 | Otavínka |  biografie + výročí
Před 195 lety - dne 1. září 1813 se
v Písku narodil Tomáš ŠOBR, první
český starosta královského města Písku.

V rodišti studoval gymnázium od dvanácti let do roku 1828. O dva roky později odešel do Prahy na techniku. V roce 1831 přerušil vysokoškolská studia a vzdělával se soukromě a to hlavně politicky a hospodářsky. Roku 1848 byl mezi prvními členy spolku Slovanská lípa, jež byl v Praze založen 30. dubna. V Písku vznikl tento spolek v září a 1. října měl první schůzi v divadle, kde bylo usneseno zvoliti starostu a šestičlenný výbor. Do výboru byl zvolen i Tomáš. Spolek měl za úkol povzbuzovati, pěstovati a upevňovati českou národnost, hájiti svobodu a práva konstituční. V roce 1865 založil spolu s Dr. Jaroslavem Pažoutem Družstvo přátel pokroku k lepšímu. O rok později byl Tomáš Šobr zvolen starostou města a to se událo 10. února 1866.

Prvním krásným činem nového starosty, bylo zrušení německého úřadování, druhým skutkem bylo založení městské spořitelny a třetím záslužným jevem bylo, že do obecní správy byla převzata opatrovna malých dítek. Tím Šobr prospěl nejen chudině, ale i písecké mládeži. V době, kdy působil Tomáš Šobr na radnici došlo též k založení tělocvičné jednoty Sokol, jejíž stanovy byly potvrzeny 2. prosince 1867. V červenci 1868 byl do funkce starosty Sokola zvolen T.Šobr. Byly též položeny základy ke zřízení hasičského sboru. Byl příznivcem písecké vyšší reálky a byl velmi ovlivněn Dr. Pažoutem (27. 3. 1825 - 9. 7. 1867). Po jeho smrti došlo k rozkolu v městském zastupitelstvu a T.Šobr už ve volbách 1869 nebyl zvolen. Ve funkci starosty jej vystřídal A.Stolz. Šobr se svými úspěchy popudil řadu maloměstských závistníků, kteří se mu ve vhodný čas mstili. Ztrátu svého jmění v roce 1872 a nevděk spoluobčanů dlouho nepřežil. Zemřel dne 7. března 1873 v době epidemie černých neštovic. Byl pohřben na Svatotrojickém hřbitově.