Květen 2008

PROCHÁZKA MLACKOU ALEJÍ

1. května 2008 v 8:46 | Otavínka |  poezie
Čtu si dnes v zašlých nápisech
na břízách rozpukaných
v těch sladkých střelných dopisech
stesků už pochovaných

Kolik je tu v nich ukryto
mapek pro atlas lásky
leží tu tiché s jizvami
bez kothurnu a masky

I své jméno tu nacházím
Ruce se mi trochu chvějí
Vzpomínky jako modrý dým
voní dusí i hřejí

(Zdeněk Janík: Vracím se k tobě chlapeckou lodí. Písek 2000)

PÍSECKÝ MÁJ

1. května 2008 v 8:43 | Otavínka |  poezie


Písecký máj

To je capriccio v lyrách borovic

Hloh v úvozech rozpřažen větvemi

v rukávnících květů

Slunce drátuje děravý hrnec mraků duhou

Lesní paseka shrnula z čela kapucu mlh

když klepou garde hájoven špačky

Vracím se domů jako pstruh proti proudu

Jak vlaštovka pod starý okap s prvním

hnízdem

Otvírám dětství tajnými zaklínadly

A chytám do sta ok rybníků svázaných

měsíční nití

leklé mlčící rybky prošlých let

aby si hrály v mém pražském akváriu

                            (Zdeněk Janík: Vracím se k tobě chlapeckou lodí. Písek 2000)

KVĚTNOVÉ KALENDÁRIUM 2008

1. května 2008 v 7:59 | Otavínka |  aforismy + citáty
Před 95 lety - dne 5. května 1913 se narodil Jiří KRUPIČKA,
český geolog, vědec a spisovatel, žijící od roku 1968 v Kanadě.
V roce 2000 mu byla udělena cena PEN klubu za celoživotní dílo.
Jeho knihy vycházejí česky v nakladatelství PASEKA. * 

Rozum a rozumnost bez spoluúčasti citu jsou prázdné pojmy pro vztahy
mezi lidmi". *

"Kvantitou ohlasu, odborného i neodborného, se hodnotí člověk a jeho dílo".*

Před 115 lety - dne 6. 5. 1893 se narodil PITIGRILLI,
vl.jm. Dino Segre, italský publicista (+ 1975). *

"Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně." *

" Polibky jsou těsnopisem lásky."*
Před 135 lety - dne 8. května 1873 zemřel John Start MILTON,
anglický filozof, básník a dramatik. Narozen 20.5.1806. *

" Kdo knihu zabíjí, zabíjí myšlení samotné." *

" Žena je nejpřijatelnějším omylem přírody."*
Před 110 lety - dne 8. května 1898 se narodil František ČECH,
český loutkář. Zemřel 19. 11. 1951. *

"Loutky milovat nedovede člověk zlé duše". *

" Řeč loutky zasáhne duši dítěte hlouběji než řeč jeho vlastní matky". *
Před 105 lety - dne 8. května 1903 zemřel Paul GAUGUIN,
francouzský malíř. Narozen 7. 6. 1848. *

" Ošklivost může být krásná, ale co je hezké - nikdy." *

" Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce."*
Před 125 lety - dne 9. května 1883 se narodil José ORTEGA y GASSET,
španělský filozof. Zemřel 18. 10. 1955. *

"V lásce má větší cenu to, co je dovoleno vzít, než to, co se dává". *

" Na hezkou ženu je příjemné pohlížet, s rozumnou je příjemné žít."*
Před 30 lety - dne 10. května 1978 zemřel Vladimír VONDRÁČEK,
český lékař, autor memoárových knih. Narozen 23. 2. 1895. *

"Jak má být dlouhá přednáška ? Stačí tři minuty. Za tři minuty stačíte uvést
  geniální objev a zrovna tak napovídat spoustu hloupostí."*

" Práce je krásná, nesmí však býti výhradním účelem života."*
Před 75 lety - dne 12. května 1933 se narodil Andrej Andrejevič
VOZNĚSENSKIJ, ruský básník. *

" Verše mají podobnou vlastnost jako zvětšovací sklo."
Před 175 lety - dne 15. května 1833 se narodila Sofie PODLIPSKÁ,
česká spisovatelka. Zemřela 17. 12. 1897. *

" Člověk potřebuje účasti, aby cítil, že je členem lidstva, které by nežilo,
   kdyby nebylo vzájemné lásky." *
Před 95 lety - dne 16. května 1913 se narodil Zdeněk PLUHAŘ,
český spisovatel. Zemřel 18. 6. 1991. *

" Zlo nesídlí ve světě, ale v člověku."*
Před 135 lety - dne 17. května 1873 se narodil Henri BARBUSSE,
francouzský básník. Zemřel 30. 8. 1935. *

"Láska je jakýmsi svátkem dvou lidí." *

" Prchejme před síťovím vrásek."*

Před 50 lety - dne 19. května 1958 zemřela Marie PUJMANOVÁ,
česká spisovatelka. Narozena 8. 6. 1893. *

" Umělec se dívá na kritika jako na chudého bratrance." *

" Nevěř úsloví, že láska je slepá. Láska je to nejhlubší poznání."*
Před 320 lety - dne 21. května 1688 se narodil Alexander POPE,
anglický básník. Zemřel 30. 5. 1744. *

" Šťasten, kdo nic neočekává, neboť nebude nikdy zklamán." *

" Mýlit se je lidské, promíjet je boží."*
Před 125 lety - dne 23. května 1883 zemřel Cyprián Kamil NORWID,
polský spisovatel a malíř. Narozen 24. 9. 1821. *

" Hrdinství bude, dokud bude práce; a práce, dokud člověk bude žít." *
Před 100 lety - dne 23. května 1908 zemřel Francois COPPÉE,
francouzský spisovatel. Narozen 12. 1. 1842. *

" Láska - jak velké je to v srdci zavazadlo."*

" Štěstí prožíváme, když je rozdáváme."*
Před 265 lety - dne 24. května 1743 narozen Jean Paul MARAT,
francouzský politik. Zemřel 13. 7. 1793. *

" Aby se čelilo skrytým cestám korupce, je důležité, aby voliči využívali
  svého práva odvolat poslance, který by trvale zanedbával zájmy vlasti
  a žádat potrestání poslance, který by zneužil jejich důvěry." *
Před 95 lety - dne 26. května 1913 se narodil Pierre DANINOS,
francouzský spisovatel. Zemřel 7. 1. 2005. *

" Cynici jsou ti, kteří nahlas pronášejí, co si sami myslíme." *

" Lidé poznají zřídkakdy své vlastní štěstí, ale štěstí jiných jim neujde nikdy."*
Před 135 lety - dne 27. května 1873 zemřel Alessandro MANZONI,
italský básník a filozof. Narozen 7. 3. 1785. *

" Život je velké tajemství, které rozluštíme až v poslední hodině."*
Před 20 lety - dne 29. května 1988 zemřel Vladimír MENŠÍK,
český herec. Narozen 9. 10. 1929. *

" Lidovost je v pravdivosti a ani humor není humorem bez lidskosti a laskavosti." *

" Radost i utrpení je možné v umění zúročit jenom tehdy, když je do hloubky zažité."*
Před 230 lety - dne 30. května 1778 zemřel Francois Marie VOLTAIRE,
francouzský filozof, spisovatel. Narozen 21. 11. 1694. *

" Člověka posuzujeme spíš podle otázek než podle odpovědí." *

" Nekonečná malost bývá provázena nekonečně velkou pýchou."*